Cari Puisi Disinii

Sabtu, 20 Januari 2018

Puisi Sutardji Calzoum Bachri : TRAGEDI WINKA & SIHKA

TRAGEDI WINKA & SIHKA
             kawin
                     kawin
                              kawin
                                      kawin
                                                    kawin
                                              ka
                                          win
                                       ka
                                  win
                              ka
                          win
                      ka
                win
            ka
                winka
                        winka
                                winka
                                        sihka
                                                sihka
                                                        sihka
                                                                sih
                                                            ka
                                                        sih
                                                    ka
                                                sih
                                            ka
                                        sih
                                    ka
                                sih
                            ka
                                sih
                                    sih
                                        sih
                                            sih
                                                sih
                                                    sih
                                                        ka
                                                            Ku
        Memahami Puisi, 1995

Karya : Sutardji Calzoum Bachri
Puisi Sutardji Calzoum Bachri : TRAGEDI WINKA & SIHKA
Tidak ada komentar :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar